PRIVĀTUMA POLITIKA
 
Šajā privātuma politikā sniedzam obligāto informāciju par personas datu apstrādi, saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārējo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 (ES) (tālāk tekstā – Regula), kas tiek veikta Jums izmantojot uzņēmuma interneta mājas lapu.
 
Datu pārvaldnieks, kas nosaka Jūsu personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus, ir SIA „Alwark“ (juridiskās personas reģistrācijas  numurs 43603039779, juridiskā adrese: Apogu iela 5, Atpūta, Svētes pag., Jelgavas nov., LV-3008, tālrunis +371 67146732, e-pasts info[at]alwark.lv ).
 
Svarīgi ir uzmanīgi izlasīt šo privātuma politiku, jo tajā aprakstītās prasības attiecas uz fiziskām personām iegādājoties preces un apmeklējot mūsu interneta mājas lapu, komunicējot ar uzņēmumu Alwark un kā savādāk sniedzot personas datus. Lūdzam regulāri izlasīt aktuālo šī dokumenta versiju, jo nākotnē tās saturs var mainīties.
 
Privātuma politikā lietotie jēdzieni jāsaprot tā, kā tie aprakstīti Regulā.
 
Zemāk sniegtā informācija ietver šos datu apstrādes mērķus: (i) līgumu ar fiziskām personām noslēgšanu un izpildi; (ii) lojalitātes programmas veikšanu, jaunumu nosūtīšanu un citu tiešo mārketingu; (iii) kandidātu, kas piedalās atlasē uz darba vietām, personu datu bāzes administrēšanu; (iv) sūdzību, pieprasījumu vai pasūtījumu administrēšanu; (v) komunikāciju pa elektronisko pastu; (vi) sīkdatņu izmantošanu; (vii) sociālo tīklu izmantošanu; (viii) video novērošanu. Šajā Privātuma politikā aprakstītas arī Jūsu kā datu subjekta tiesības, datu sniegšana to saņēmējiem un citi personas datu apstrādes nosacījumi, kas attiecas uz visiem augstāk uzskaitītajiem mērķiem uzņēmuma apstrādātajiem personas datiem.
 
Līgumu ar fiziskām personām slēgšana un izpilde 
 
Līgumu noslēgšanas un izpildes nolūkā apstrādāsim tos Jūsu datus, kurus sniegsiet slēdzot līgumu, kā arī tos datus, kurus saņemsim no Jums pildot līgumu, tai skaitā informāciju par Jūsu iegādātajām precēm un ar norēķiniem saistītos datus. Ja nesniegsiet savus personas datus, nevarēsim Jūs identificēt un noslēgt ar Jums līgumus.
 
Jūsu personas datu apstrādes pamatojums šim mērķim ir līguma izpilde vai pēc Jūsu pieprasījuma veiktās darbības pirms līguma noslēgšanas. Noteiktu personas datu apstrādes darbību pamats var būt tiesību aktos noteikto saistību izpilde, piemēram, lai nodrošinātu atbilstību nodokļu nomaksu reglamentējošo tiesību aktu prasībām.
 
Jūsu personas datus glabāsim ne ilgāk kā 10 gadus pēc līguma termiņa beigām.
 
Ziņu nosūtīšana un citas tiešā mārketinga darbības 
 
Ja esat Alwark SIA klients, pasūtiet jaunumu informāciju mūsu interneta mājas lapā vai kā savādāk izsakiet savu vēlmi saņemt tiešā mārketinga materiālus, Jūsu brīvprātīgi sniegtie personas dati, ieskaitot elektroniskā pasta adresi un tālruni, tiks izmantoti, lai uz norādītajiem kontaktdatiem sniegtu Jums informāciju par precēm un pakalpojumiem, jaunumiem, akcijām, pasākumiem vai citu tiešā mārketinga informāciju.
 
Tiešais mārketings bez piekrišanas uz Jūsu elektroniskā pasta adresi tiks veikts tikai gadījumā, ja esat mūsu klients. Šāds mārketings tiks veikts balstoties uz tiesību aktu noteiktajām tiesībām.
 
Jūsu personas dati tiešā mārketinga nolūkā tiks apstrādāti 5 gadus no piekrišanas brīža vai attiecībām ar Jums beigām.
 
Katrā Jums nosūtāmajā elektroniskajā vēstulē tiks nodrošināta iespēja atteikties no tiešā mārketinga paziņojumiem. Atteikties no tiem vai atsaukt piekrišanu varat sazinoties ar uzņēmumu uz norādītajiem kontaktiem.
 
Kandidātu, kas piedalās atlasē uz darba vietām, personas datu apstrāde un kandidātu datu bāzes administrēšana 
 
Ja pamatojoties uz mūsu interneta mājas lapā publicētu vai specializētā, darbinieku atlases un darba meklēšanai paredzētā interneta mājas lapā ievietotu sludinājumu par atlasi uz konkrētu darba vietu atsūtat savu CV (dzīves aprakstu), motivācijas vēstuli, rekomendācijas un/ vai citus dokumentus vai datus, Jūsu brīvprātīgi sniegtie un citi zemāk uzskaitītie personas dati tiks apstrādāti darbinieku atlases nolūkā.
 
Jūsu personas datus apstrādāsim līdz atlases beigām, tas ir, kamēr izlemsim pieņemt darbā konkrētu kandidātu, beigsies tā pārbaudes laiks vai nolemsim slēgt atlasi neizvēloties nevienu kandidātu. Šim laikam nevajadzētu pārsniegt 4 mēnešus. Pēc atlases beigām Jūsu personas datus dzēsīsim, ja vien neizteiksiet piekrišanu tālākai šo datu glabāšanai nākotnes atlasēm. Ja izteiksiet šādu piekrišanu, Jūsu datus glabāsim 6 gadus, un, ja šajā laikā būs vajadzība pēc jauniem darbiniekiem, sazināsimies ar Jums. Pēc 6 gadiem, Jūsu personas datus dzēsīsim.
Jūsu personas datus apstrādāsim pamatojoties uz Jūsu piekrišanu piedalīties atlasē un tālākai to  glabāšanai, kā arī noteiktas datu apstrādes darbības varam veikt pamatojoties uz tiesību aktos noteiktiem pienākumiem un tiesībām. Jūsu personas datu sniegšana ar mērķi piedalīties atlasē, ir brīvprātīga, tomēr, ja datus nesniegsiet, nevarēsim novērtēt Jūsu kandidatūras piemērotību. Ja nesniegsiet piekrišanu glabāt datus pēc atlases beigām, nevarēsim Jums izteikt jaunus darba piedāvājumus, ja vien savus datus neatsūtīsiet atkārtoti.
Informējam, ka izmantojot personas datu aizsardzību reglamentējošo tiesību aktu piešķirtās tiesības, varam vērsties pie Jūsu iepriekšējiem darba devējiem un lūgt tiem sniegt savu viedokli par Jūsu kvalifikāciju, profesionālajām spējām un lietišķajām īpašībām. Tomēr pie Jūsu esošā darba devēja nevērsīsimies bez Jūsu iepriekš izteiktas piekrišanas.
 
Sūdzību, pieprasījumu vai pasūtījumu administrēšana
 
Ja izmantojot elektronisko pastu, rakstiski vai kā savādāk, iesniegsiet sūdzību pretenziju, pieprasījumu vai pasūtījumu, Jūsu brīvprātīgi sniegtie personas dati tiks apstrādāti šīs sūdzības, pretenzijas, pieprasījuma vai pasūtījuma administrēšanas nolūkā. 
 
Ja Jūsu iesniegtā sūdzība vai pretenzija būs saistīta ar potenciālu strīdu, iespējamiem zaudējumiem utt., kā arī, ja pildot pasūtījumu radīsies līgumattiecības, Jūsu personas dati var tikt uzglabāti maksimāli 10 gadus. Ja ar sūdzību vai pretenziju saistītie personas dati nebūs saistīti ar iespējamo strīdu, tie tiks iznīcināti īsākā laika posmā, ja šie dati nebūs nepieciešami nepieciešamā mērķa sasniegšanai.
 
Jūsu personas datu apstrāde būs pamatota ar Jūsu brīvas gribas izpausmi, tas ir, piekrišanu, tomēr, noteiktos gadījumos sūdzības tālākas glabāšanas pamats var būt tiesību akts.
 
Komunikācija pa elektronisko pastu
 
Saskaņā ar Regulu, par personas datiem uzskatāms sarakstes pa elektronisko pastu saturs, pat, ja sarakstās juridiskās personas darbinieki. Ņemot vērā to, uz elektroniskās komunikācijas saturu, kā arī elektroniskā pasta adresēm attiecas Regulā noteiktie obligātie personas datu apstrādes noteikumi:
 
Jūsu personas datu apstrādes pamats ir Jūsu brīvas gribas izpausme veikt komunikāciju pa elektronisko pastu un tajā sniegtie noteikti dati, tas ir, piekrišana, bez tam, datu apstrādes pamats var būt arī līguma izpilde un tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde.
 
Jūsu elektroniskā pasta adrese, sarakstes saturs un saistītie dati tiks apstrādāti ievērojot samērīguma principu. Šos datus pirmkārt redzēs tās personas, ar kurām pa tiešo komunicēsiet izmantojot elektronisko pastu. Tomēr, noteiktos gadījumos, Jūsu saraksti var izlasīt arī citi darbinieki, piemēram, iekšējās administrēšanas, iespējamo tiesību aktu vai iekšējo noteikumu pārkāpumu novēršanas, darbinieka aizvietošanas un saistītiem mērķiem un līdzīgās situācijās.
 
Sīkdatņu izmantošana
 
Sīkdatne (angļu val. Cookie) ir neliels fails, kas sastāv no burtiem un cipariem, kas tiek ierakstīts Jūsu pārlūkā vai Jūsu datora cietajā diskā. Atkarībā no mērķiem, var tikt izmantotas dažādas sīkdatnes. Sīkdatnes arī palīdz atšķirt Jūs no citiem interneta mājas lapas lietotājiem, tādējādi nodrošina patīkamāku interneta mājas lapas lietošanas pieredzi un ļauj pilnveidot interneta mājas lapu. 
 
Vairums pārlūku ļauj bloķēt visas sīkdatnes, un dažos pārlūkos ir iespēja bloķēt tikai konkrētu pušu sīkdatnes. Tādējādi Jūs varat izmantot šīs iespējas. Tomēr pievērsiet izmanību tam, ka visu sīkdatņu bloķēšana negatīvi ietekmēs interneta mājas lapas lietošanu un nez sīkdatnēm Jūs nevarēsiet izmantot visus interneta mājas lapas sniegtos pakalpojumus. 
 
Mūsu interneta mājas lapā tiek izmantotas zemāk aprakstītās sīkdatnes: 
 
 
 
Mūsu interneta mājas lapā izmantoto sīkdatņu saraksts sniegts zemāk:
 
SĪKDATNES NOSAUKUMS SĪKDATNES KATEGORIJA SĪKDATNES MĒRĶIS GLABĀŠANS ILGUMS 
_gat_gtag_UA_9581336_1 Analītiska sīkdatne Lietotāju atšķiršanai Sesijas laikā
_gid Analītiska sīkdatne Lietotāju atšķiršanai Diennakti
_ga Analītiska sīkdatne Lietotāju atšķiršanai 2 gadi
 
 
Kā vadīt un dzēst sīkdatnes 
 
Vairums pārlūku ir uzstādīti tā, lai tie sīkdatnes pieņemtu automātiski. Ja ir informācija, kā un kam tās tiek izmantotas, varat izlemt, vai sīkdatnes atstāt, vai tās izslēgt pārlūkā. Vairums pārlūku atļauj Jums pārvaldīt sīkdatnes uzstādījumu izvēlnē. Ja nevēlaties sīkdatnes, savā pārlūkā varat izvēlēties uzstādījumu nepieņemt visas sīkdatnes vai nosūtīt brīdinājumu, kad tiek veidota sīkdatne. Lai vairāk uzzinātu, kā vadīt sīkdatnes, apmeklējiet adresi: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
 
Brīdinām, ka atsakoties no sīkdatnēm, varat zaudēt iespēju izmantot atsevišķas funkcijas. Lai nesaņemtu sīkdatnes, varat  savā pārlūkā izvēlēties uzstādījumu noraidīt visas sīkdatnes vai nosūtīt brīdinājumu, ja tiek veidota sīkdatne. 
 
Bez Datu pārvaldīšanas sīkdatnēm, mūsu interneta mājas lapā var būt atļauts noteiktām trešajām pusēm noteikt un sasniegt sīkdatnes Jūsu datorā. Šādā gadījumā uz sīkdatņu lietošanu attiecas trešo pušu privātuma noteikumi.
 
Sociālo tīklu lietošana
 
Visa informācija, kuru sniedzam izmantojot sociālos tīklus (ieskaitot paziņojumus, lauciņa „Like“ un „Follow“ lietošanu, un citu komunikāciju), kontrolē sociālā tīkla pārvaldnieks.
 
Šobrīd mūsu interneta mājas lapai ir konts sociālajā tīklā „Facebook“, kura privātuma politika ir pieejama adresē https://www.facebook.com/privacy/explanation;
 
Rekomendējam izlasīt trešo pušu privātuma paziņojumus un pa tiešo sazināties ar pakalpojumu sniedzējiem, ja Jums rodas jautājumi par to, kā tie izmanto Jūsu personas datus.
 
Video novērošana
 
Uzņēmums telpās (pie ieejas telpās) un uzņēmuma āra teritorijā (āra noliktavā) tiek veikta video novērošanu ar mērķi nodrošināt īpašuma un personu drošību. Video novērošana tiek veikta pamatojoties uz likumīgām interesēm. Video ieraksti tiek glabāti 14 dienas.
 
Personas datu sniegšana datu saņēmējiem 
 
Jūsu personas dati var tikt sniegti:
 
 
Kādi ir personas datu aizsardzības principi, kurus mēs ievērojam?
 
Ievācot un izmantojot Jūsu sniegtos, kā arī no citiem avotiem saņemtos Jūsu personas datus, tiek ievēroti šie principi:
 
Datu subjekta tiesību realizācija 
 
Informējam, ka Jums ir šādas datu subjekta tiesības: tiesības iepazīties ar saviem datiem un to, kā tie tiek apstrādāti; tiesības pieprasīt labot, vai atkarībā no datu apstrādes mērķiem, papildināt nepilnīgus personas datus; tiesības dzēst savus personas datus vai apturēt to apstrādi (izņemot glabāšanu); tiesības pieprasīt ierobežot personas datu apstrādi; tiesības uz datu pārcelšanu; tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai; tiesības atsaukt piekrišanu un nepiekrist personas datu apstrādei.
 
Lai realizētu Jūsu kā datu subjekta tiesības, ir jānosaka Jūsu identitāte. Ja identitāte netiek noteikta, nebūs iespējams pārliecināties, vai vēršas persona, kuras dati tiek apstrādāti, tādēļ nebūs iespējas realizēt Jūsu tiesības.
 
Uzņēmums var atteikt izskatīt no Jums saņemto iesniegumu par tiesību realizāciju vai var pieprasīt attiecīgu samaksu, ja prasība ir acīmredzami nepamatota vai pārmērīga, kā arī citos tiesību aktos noteiktos gadījumos.
 
Ja vēlaties realizēt savas datu subjekta tiesības vai Jums ir kādi citi jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzam vērsties pie mums izmantojot  šos kontaktdatus: info[at]alwark.lv vai iesniegt/ atsūtīt uz Alwark SIA uzņēmuma adresi, kas norādīta šīs politikas sākumā.