Sellel veebilehel kasutame küpsiseid, et tagada sujuv toimimine ja parandada Teie kasutuskogemust. Lisateavet küpsiste kasutamise ja nende keelamise kohta leiate meie privaatsuseeskirjast. 
PRIVAATSUSEESKIRI 

Käesolev privaatsuseeskiri annab teavet isikuandmete töötlemise kohta meie veebisaidi kasutamisel vastavalt üldise andmekaitse määruse (EL) 2016/679 (edaspidi "määrus") nõuetele. 
Teie isikuandmete töötlemise eesmärkide ja vahendite kindlaksmääramise eest vastutab Alwark UAB (ettevõtte reg nr 300638080, aadress Kirtimų 47B, Vilnius, tel +370 5 264 6330, e-post info@alwark.lt).
On oluline, et loeksite hoolikalt käesolevat privaatsuseeskirja, kuna see sisaldab tingimusi, mis on kehtivad füüsilistele isikutele, kes ostavad meie kaupu, külastavad meie veebisaiti, suhtlevad meie firmaga ja esitavad oma isikuandmeid muul viisil. Palun lugege dokumendi kõige asjakohasemat versiooni regulaarselt, kuna selle sisu võib tulevikus muutuda. 
Privaatsuseeskirjas kasutatud mõisteid tuleks mõista määruses määratletud tähenduses. 
Allpool esitatud teave hõlmab järgmisi andmetöötluse eesmärke: i) füüsiliste isikutega sõlmitud lepingute sõlmimine ja täitmine, (ii) meie lojaalsusprogrammi, infolehtede ja muude otseturundustegevuse rakendamine, (iii) kandidaatide isikuandmete töötlemine, vabade ametikohtade taotlemine ja kandidaatide andmebaasi käsitlemine; iv) kaebuste, järelepärimiste ja tellimuste käsitlemine; v) e-posti suhtlus; vi) küpsiste kasutamine; vii) sotsiaalse meedia kasutamine; viii) videovalve. See privaatsuspõhimõte kirjeldab ka Teie õigusi andmesubjektina, andmete edastamist teistele adressaatidele ja teisi isikuandmete töötlemise tingimusi, mida kohaldatakse kõigi isikuandmete suhtes, mida ettevõte eespool nimetatud eesmärkidel töötleb. 

Füüsiliste isikutega sõlmitavate lepingute sõlmimine ja täitmine 

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks töötleme Teie poolt lepingu sõlmimise ajal esitatud andmed ning ka Teie poolt sellise lepingu rakendamise ajal saadud andmed, sealhulgas teave Teie ostetud kaupade kohta ja maksetega seotud üksikasjad. Kui keeldute oma isikuandmete esitamisest, ei saa me Teid tuvastada ja Teiega lepingut sõlmida. 
Sel eesmärgil Teie isikuandmete töötlemise aluseks on lepingu sõlmimine või Teie nõudel enne lepingu sõlmimist tehtud toimingud. Teatavate isikuandmete töötlemisega seotud tegevused võivad põhineda ka seadusjärgsete kohustuste täitmisel, nt et täita maksuõiguses sätestatud kohustusi. 
Me ei hoia Teie isikuandmeid rohkem kui kümme aastat pärast lepingu lõppemist. 

Infolehed ja muud otseturundustegevused 

Kui olete meie klient, olete tellinud meie uudiskirja meie veebisaidi kaudu või muul moel väljendanud oma nõusolekut oma otseturundusmaterjalide saamiseks, kasutatakse Teie vabatahtlikult esitatud isikuandmeid, sealhulgas Teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit meie toodete ja teenustega seotud teabe, uudiste, reklaamide, sündmuste ja muude otseturundusteabe edastamiseks, kasutades esitatud kontaktandmeid. 
Otsest e-posti turundust ilma Teie nõusolekuta teostatakse ainult siis, kui olete meie klient. Selline turustamine toimub seadusega ettenähtud õiguse alusel. 
Teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil 5 aastat alates Teie nõusoleku kuupäevast või meie töösuhte lõpetamisest. 
Iga Teile saadetav e-kiri sisaldab võimalust tühistada meie otseturundusteadete tellimine. Samuti võite tellimuse tühistada või oma nõusoleku tagasi võtta, võttes meiega ühendust kasutades meie ettevõtte kontaktandmeid. 

Kandidaatide isikuandmete töötlemine vabade töökohtade jaoks ja kandidaatide andmebaasi käsitlemine 

Kui saadate oma CV, kaaskirja, viited ja/või muid dokumente või teavet, mis on seotud konkreetse vaba töökohaga, mis on postitatud meie kodulehel või tööotsinguportaalis, töödeldakse lisaks allpool loetletud isikuandmetele Teie poolt vabatahtlikult esitatud andmeid värbamise eesmärgil. 
Teie isikuandmeid töödeldakse kuni valimisprotsessi lõpuni, st kuni me otsustame palgata konkreetse kandidaadi, ta lõpetab oma katseaja või otsustame valimisprotsessi lõpetada, valimata ühtegi kandidaati. See periood ei tohiks olla pikem kui 4 kuud. Pärast valimisprotsessi lõppu hävitatakse Teie isiklikud andmed, kui Te ei anna oma nõusolekut Teie andmete edasiseks säilitamiseks tulevasteks valimisprotsessideks. Kui Te avaldate sellist nõusolekut, säilitame Teie isikuandmeid kuus aastat ja kui mainitud ajavahemiku jooksul tekib vajadus uue töötaja järele, võtame Teiega ühendust. Pärast 6-aastase perioodi lõppu hävitatakse Teie isikuandmed. 
Teie isikuandmeid töödeldakse Teie nõusolekul, et osaleda valimisprotsessis ja edasises säilitamises ning teatud andmetöötlustoimingud tehakse ka seaduses sätestatud õiguste ja kohustuste alusel. Teie isikuandmete esitamine valikuprotsessis osalemise ajal on vabatahtlik, kuid kui Te neid andmeid ei paku, ei saa me Teie töökohale sobivust hinnata. Kui Te ei anna oma nõusolekut andmete säilitamiseks pärast valimisprotsessi lõppemist, ei saa me Teile teha tööpakkumist, välja arvatud juhul, kui esitate oma isikuandmed uuesti. 
Pange tähele, et võime kasutada oma seaduslikku õigust võtta ühendust Teie endiste tööandjatega ja paluda nende arvamust Teie kvalifikatsiooni, kutseoskuste ja -omaduste kohta. Siiski ei võta me ühendust endise tööandjaga ilma Teie eelneva selgesõnalise nõusolekuta. 

Kaebuste, järelepärimiste ja tellimuste käsitlemine 

Kui esitate kaebuse, nõude, päringu või tellimuse e-kirja teel, kirjalikult või muul viisil, kasutatakse Teie vabatahtlikult edastatud andmeid selle kaebuse, nõude, päringu või tellimuse käsitlemiseks. 
Kui Teie kaebus või nõue on seotud potentsiaalse vaidlusega, võimalike kahjudega jne ning kui tellimuse täitmisel tekivad lepingulised suhted, võib Teie isikuandmeid säilitada maksimaalselt kümme aastat. Kui kaebuse või nõudega seotud isikuandmed ei ole seotud võimaliku vaidlusega, hävitatakse need lühema aja jooksul, niipea, kui sellised andmed ei ole enam vajalikud selle eesmärgi saavutamiseks, milleks neid töödeldi. Teie isikuandmete töötlemine põhineb Teie vabal tahtel, s.o Teie nõusolekul, kuid mõnel juhul võib Teie kaebuse edasine säilitamine olla seadusega nõutav. 

Suhtlus e-posti teel 

Määruse kohaselt loetakse e-kirja sisu isikuandmeteks, isegi kui kirjavahetust teevad juriidiliste isikute töötajad. Sellega seoses kuuluvad elektrooniliste sideteenuste sisu ja e-posti aadressid määrusega kehtestatud isikuandmete töötlemise kohustuslike eeskirjade regulatsiooni alla. 
Teie isikuandmete töötlemisel lähtutakse Teie vabast tahtest, s.t Teie nõusolekust e-kirja teel suhtlemiseks ja teatavate selles sisalduvate isikuandmete esitamiseks. Lisaks sellele võib Teie andmete töötlemine põhineda lepingu või seaduses sätestatud kohustuste täitmisel. 
Teie e-posti aadressi, kirjavahetuse sisu ja seotud andmeid töödeldakse vastavalt proportsionaalsuse põhimõttele. Andmed peavad olema nähtavad eelkõige inimesele, kellega saate otse meili teel suhelda. Mõnel juhul võib Teie kirjavahetus siiski olla nähtav teistele töötajatele, nt sisehalduse juhtudel,õigusaktide või sisereeglite võimalike rikkumiste uurimise korral, asenduste puhul ja seotud sündmuste ning sarnaste olukordade ajal. 

Küpsiste kasutamine 

Küpsis on väike tähtedest ja numbritest koosnev fail, mida säilitatakse Teie brauseris või arvuti kõvakettas. Erinevaid küpsiseid kasutatakse erinevatel eesmärkidel. Küpsised aitavad meil teid teistest veebilehe kasutajatest eristada, tagades seega mõnusama sirvimise kogemuse ja võimaldades meil oma veebilehte täiustada. 
Enamik brauseritest lubab teil keelata kõik küpsised ja mõnede brauseritega on võimalik vaid kolmandate osapoolte küpsiseid keelata. Seega võite kasutada neid võimalusi. Pange siiski tähele, et kõigi küpsiste keelamine võib negatiivselt mõjutada veebisaidi kasutamist ja teil ei pruugi olla võimalik kasutada kõiki meie veebisaidi pakutavaid teenuseid ilma küpsisteta. 
Meie veebilehel kasutatakse järgnevaid küpsiseid: 
 • Seansi küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse veebisaidi toimimise parandamiseks ja üldise (anonüümse) teabe kogumiseks, mis on seotud veebisaidi kasutamisega. 
 • • Analüütilised küpsised (Google Analyticsi jälgimis-küpsised). Need küpsised võimaldavad meil näha ja lugeda meie veebilehe külastajate arvu ära ning näha, kuidas külastajad veebilehel ringi liiguvad. See aitab meil parandada meie veebisaidi toimimist, nt aidates meil tagada, et meie kasutajad leiaksid lihtsalt selle, mida nad otsivad. Nende küpsiste andmete kogumise aluseks on Teie nõusolek. 
 • Funktsionaalsed küpsised. Neid küpsiseid kasutatakse meie veebisaidile naasvate külastajate tuvastamiseks. See võimaldab meil kohandada sotsiaalse meedia sisu vastavalt meie klientide vajadustele ja meelde jätta klientidele olulist teavet. Nende küpsiste kogutud andmete töötlemise aluseks on meie klientide nõusolek. 
Allpool on toodud meie veebisaidil kasutatud küpsiste loend: 
 
KÜPSISE NIMI  KATEGOORIA  EESMÄRK  AEGUB PEALE 
_gat_gtag_UA_9581336_ 1  Analüütiline küpsis  Kasutaja identifitseerimine  Seansi lõppu 
_gid  Analüütiline küpsis  Kasutaja identifitseerimine  24 tundi 
_ga  Analüütiline küpsis  Kasutaja identifitseerimine  2 aastat 

Halda ja kustuta küpsiseid 

Enamik brauseritest on seatud küpsiseid automaatselt vastu võtma. Teades, kuidas ja milleks neid kasutatakse, saate otsustada, kas neid oma brauseris säilitada või keelata. Enamikul brauseritel on oma seadistusmenüüdes küpsiste haldamise valikud. KuiTeei soovi oma brauseris küpsiseid aktsepteerida, võite valida, kas kõik küpsised blokeeritakse või küpsise loomise järel saada teatis. Küpsiste haldamise kohta lisateabe saamiseks külastage aadressi http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 
Pidage meeles, et pärast küpsiste keelamist ei pruugi teil olla võimalik teatud funktsioone kasutada. Kui Te ei soovi küpsiseid vastu võtta, saate oma brauseri seadistada kõikide küpsiste blokeerimise või küpsiste loomise kohta teate saatmise. 
Lisaks andmetöötleja poolt kasutatavatele küpsistele võib teatud kolmandatel osapooltel olla lubatud 
meie veebisaidile küpsiste panemine ja ligipääs Teie arvutis olevatele küpsistele. Sellisel juhul kohaldatakse küpsiste suhtes kolmandate osapoolte privaatsuseeskirju. 

Sotsiaalmeediakasutus 

Kogu Teie poolt sotsiaalmeedias pakutav teave (k.a Teie postitused, meeldimised, järgimised ja ülejäänud suhtlus) on hallatud sotsiaalmeediavõrgustike administraatorite poolt. 
Meie veebilehel on hetkel Facebooki konto ja selle privaatsusavaldus on saadaval aadressil https:// www.facebook.com/privacy/explanation. 
Kui teil on oma isikuandmete kasutamise kohta küsimusi, soovitame teil lugeda kolmanda isiku privaatsusteatisi ja pöörduda otse teenusepakkujate poole. 

Videovalve 

Ettevõte teostab videovalvet oma ruumides (sissepääsu juures) ja territooriumil (välilao juures), et tagada inimeste ja vara ohutus. Videovalvet teostatakse õigustatud huvi alusel. Videosalvestisi hoitakse alles 14 päeva. 

Isikuandmete edastamine teistele saajatele 

Teie isikuandmeid võidakse edastada: 
 • IT, serveri-, e-posti, arhiivimis-, turundus-, raamatupidamis-, posti- ja kullerteenuse osutajatele, 
 • notaritele, kohtutäituritele, juristidele, konsultantidele, audiitoritele, võlgade sissenõudmise 
ettevõttetele,
 • õiguskaitse- ja järelevalveasutustele, kohtule, muudele vaidluste lahendamise asutustele, 
meie ettevõtte potentsiaalsetele või olemasolevatele järeltulijatele, kas täielikult või osaliselt, ja konsultantidele või nende volitatud isikutele. 

Mis on meie isikuandmete kaitse põhimõtted? 

Meilt ja teistest allikatest saadud isikuandmete kogumisel ja kasutamisel järgime järgmisi põhimõtteid: 
 • Teie isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt (seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus). 
 • Teie isikuandmeid kogutakse täpselt määratletud ja seaduslikel eesmärkidel ning neid ei töötelda viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus (eesmärgi piirang). 
 • Teie isikuandmed on adekvaatsed, asjakohased ja piirduvad sellega, mis on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid töödeldakse (andmete minimeerimine). 
 • Töödeldavad andmed on täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud (täpsus). 
 • Teie isikuandmeid hoitakse sellisel kujul, mis võimaldab andmesubjekti identifitseerida mitte kauem, 
kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgil (säilitamise piirang). 
 • Teie isikuandmeid töödeldakse nii, et asjakohaste tehniliste või organisatsiooniliste meetmetega 
tagatakse isikuandmete asjakohane turvalisus, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise vastu ning juhusliku kadumise, hävimise või kahjustamise eest (terviklikkus ja konfidentsiaalsus) 

Andmesubjekti õigused 

Pidage meeles, et teil on andmesubjektina järgmised õigused: õigus oma andmetele juurde pääseda ja saada teavet nende töötlusviiside kohta, õigus parandada valesid isikuandmeid või, võttes arvesse andmete töötluse eesmärki, puudulike isikuandmete täiendamine, õigus lasta isikuandmed kustutada või peatada isikuandmete töötlemine (v.a ladustamine), õigus piirata isikuandmete töötlemist, õigus andmete teisaldatavusele, õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseametile, õigus oma nõusolek tagasi võtta ja isikuandmete töötlemisest keelduda. 

Andmeobjekti õiguste rakendamiseks peame suutma tuvastada Teie isiku. Vastasel juhul ei ole võimalik 
veenduda, et meiega suhtleb tegelik isik, kelle andmeid töödeldakse ja ei ole võimalik Teie õigusi rakendada. 

Võime keelduda Teie õiguste rakendamisega seotud nõude täitmisest või nõuda tasu, kui Teie taotlus on ilmselgelt põhjendamatu või ülemäärane ning muudel seaduses sätestatud juhtudel. 
Kui soovite oma andmesubjekti õigusi kasutada või teil on muid isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi, võtke palun meiega ühendust aadressil info@alwark.lt või saatke need meie ettevõtte aadressile, mis on välja toodud selle eeskirja alguses.